Beste Europeanen. 

 

Mijn naam is Frank Van Calster,
en ik ben een inwoner van Europa.

Ik schrijf u deze brief of e-mail
omdat ik me zorgen maak over de situatie van de vluchtelingen en asielzoekers in Europa,
en omdat ik een idee heb om hen te helpen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren
aan de bescherming van onze kust tegen de stijgende zeespiegel.

Zoals u waarschijnlijk weet,
hebben in 2022 bijna 1 miljoen mensen asiel aangevraagd in de Europese Unie,
Noorwegen en Zwitserland
.

Dit is het hoogste aantal sinds 2016, toen de vluchtelingencrisis op zijn piek was.
De meeste asielzoekers kwamen uit Syrië, Afghanistan en Irak,
en zochten bescherming tegen oorlog, geweld en vervolging. 
De EU heeft een gemeenschappelijk asielbeleid,
dat bepaalt dat asielzoekers hun aanvraag moeten indienen in het eerste land waar ze aankomen,
en dat de lidstaten elkaar moeten helpen en solidair moeten zijn
.

Ik vind dat Europa een morele plicht heeft om deze mensen te helpen,
die vaak alles hebben verloren en een moeilijke en gevaarlijke reis hebben gemaakt
om hier te komen.
Ik vind ook dat Europa een kans heeft om deze mensen te integreren in onze samenleving,
en om gebruik te maken van hun potentieel, talenten en vaardigheden.
Ik denk dat we deze mensen niet moeten zien als een last, maar als een verrijking.

Daarom wil ik u een idee voorstellen,
dat ik heb bedacht na het lezen over de Deltawerken,
een reeks van stormvloedkeringen,
sluizen en dammen die de kustlijn van Nederland beschermen tegen hoogwater vanuit de zee

De Deltawerken zijn een indrukwekkend voorbeeld van techniek en innovatie,
die ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van Zeeland en het ontstaan van nieuwe natuurgebieden
.

Ik denk dat de Deltawerken
een inspiratie kunnen zijn voor andere kustgebieden in Europa,
die ook te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering
en de stijgende zeespiegel.

Mijn idee is om een programma op te zetten,
waarbij vluchtelingen en asielzoekers die in Europa aankomen,
de mogelijkheid krijgen om te werken aan de Deltawerken,
of aan vergelijkbare projecten in andere landen.
 

Dit zou verschillende voordelen hebben, zoals:

1ste punt: het zou de vluchtelingen en asielzoekers een zinvolle bezigheid geven,
die hun zelfvertrouwen en zelfrespect zou vergroten,
en die hun integratie in de samenleving zou bevorderen.


2de Punt: Het zou de vluchtelingen en asielzoekers de kans geven
om nieuwe vaardigheden te leren,
die hun kansen op de arbeidsmarkt zouden verbeteren,
en die hun toekomstperspectieven zouden vergroten.

 

3de Punt: Het zou de vluchtelingen en asielzoekers de mogelijkheid geven om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving,
die hun waardering en erkenning zou opleveren,
en die hun gevoel van verbondenheid en burgerschap zou versterken.
 

4de Punt: Het zou de kustgebieden in Europa helpen om zich beter te beschermen
tegen de stijgende zeespiegel,
en om duurzame en innovatieve oplossingen te ontwikkelen,
die ook economische en ecologische voordelen zouden hebben.


5de Punt: Het zou de solidariteit
en de samenwerking tussen de Europese landen
en regio’s bevorderen,
en een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke visie creëren,
die de Europese identiteit en waarden zouden versterken.


Ik denk dat dit idee een win-win situatie zou zijn voor iedereen,
en dat het een voorbeeld zou zijn van hoe Europa de uitdagingen van de 21e eeuw
kan aangaan, met creativiteit, compassie en moed.

Ik hoop dat u mijn idee interessant en haalbaar vindt,
en dat u het wilt steunen of verder wilt onderzoeken.
Ik zou graag uw mening of advies horen, en ik sta open voor elke suggestie of feedback.
U kunt contact met mij opnemen via energiepriority@frankvancalster.be

Ik dank u voor uw aandacht en uw tijd, en ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

 

 

Frank Van Calster - auteur Energie Priority
Europa