Energie Priority

Instructies voor politici en bedrijven:

 

Beste politici en bedrijven,

Welkom op de website van Energie Priority,
een innovatief en duurzaam initiatief dat tot doel heeft om de energietransitie in België en Europa te versnellen en te verbeteren.
Op deze website vindt u informatie over het project, de visie, de doelstellingen, de werkwijze, de resultaten en de voordelen van Energie Priority.
U vindt ook een reeks afgewerkte documenten die dienen als blauwdrukken voor het oplossen van de energieproblemen waarmee ons land wordt geconfronteerd.

Deze documenten zijn het resultaat van een grondig onderzoek en een creatieve ontwikkeling door Frank Van Calster,
de auteur, ontwerper en politiek activist achter Energie Priority.

Hij heeft zijn kennis, ervaring en talent gebruikt om verschillende formules te bedenken die gebaseerd zijn op religie, geschiedenis, wetenschap en logica met fantasie.
Deze formules hebben als doel om de energieproductie, -distributie, -consumptie en -besparing te optimaliseren, rekening houdend met de sociale, ecologische en economische aspecten.

De afgewerkte documenten zijn echter geen kant-en-klare oplossingen.
Ze zijn slechts richtlijnen die aangepast moeten worden aan de specifieke context en situatie van elke regio, gemeente, sector of organisatie.
Ze vereisen ook een actieve betrokkenheid en een constructieve samenwerking van alle belanghebbenden, met name de politici en de bedrijven.
Zij zijn immers de sleutelactoren die verantwoordelijk zijn voor het bepalen en uitvoeren van het energiebeleid in ons land.

Daarom nodigen wij u uit om de volgende instructies te volgen om gebruik te maken van de afgewerkte documenten:

  • Lees aandachtig de documenten die betrekking hebben op uw domein of interessegebied. U kunt ze vinden op deze link.

 

  • Analyseer kritisch de formules die in de documenten worden voorgesteld. Probeer te begrijpen hoe ze werken, wat hun voor- en nadelen zijn, en hoe ze kunnen worden toegepast of aangepast aan uw situatie.

 

  • Zoek naar mogelijke partners of medestanders die bereid zijn om samen met u de formules te implementeren of te ondersteunen.
    Dit kunnen andere politici of bedrijven zijn, maar ook burgers, organisaties of instellingen die dezelfde visie of doelstellingen delen als
    Energie Priority.

 

  • Communiceer openlijk en transparant over uw plannen en acties met betrekking tot Energie Priority.
    Maak gebruik van uw netwerk, media of andere kanalen om uw boodschap te verspreiden en om draagvlak te creëren voor uw initiatief.


Door deze instructies te volgen, kunt u optimaal gebruik maken van de Oplossingen als blauwdrukken voor het oplossen van de energieproblemen in ons land. U kunt ook bijdragen aan het succes en de groei van Energie Priority, en aan het welzijn en de welvaart van onze samenleving.

Wij danken u voor uw interesse en uw engagement voor Energie Priority.
Wij hopen dat u deze website nuttig en inspirerend vindt.
Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken voor een betere energietoekomst voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

De auteur van Energie Priority