Het reglement volgens Energie Priority

 

Wereld reglement:

Een perfecte samenleving in de wereld op basis van vrede
is een samenleving waarin alle mensen gelijkwaardig, vrij en gelukkig zijn.
Een samenleving waarin de natuur wordt gerespecteerd en beschermd,
en waarin de magische krachten van het universum worden erkend
en gebruikt voor het goede.
Een samenleving waarin de verschillende religies en culturen worden gewaardeerd
en gevierd, en waarin er geen oorlog, haat of geweld is.
Een samenleving waarin de mensen samenwerken voor het gemeenschappelijk welzijn,
en waarin er geen armoede, honger of ziekte is.

Om zo’n samenleving te bereiken,
moeten we ons houden aan een reglement dat gebaseerd is op de principes van
Het religieus Sprookje. Dit reglement moet zijn:

 1. We erkennen dat we allemaal kinderen zijn van de Natuurgodin,
  die onze aarde en hemel heeft geschapen met haar magische krachten.
  We danken haar voor het geschenk van het leven en het geluk,
  en we beloven om haar schepping te beschermen en te koesteren.

 

 1. We respecteren elkaars grondgebied en cultuur,
  en we bemoeien ons niet met elkaars interne zaken.
  We lossen onze geschillen op door dialoog, diplomatie en samenwerking,
  en we gebruiken nooit geweld of dwang
  om onze belangen te verdedigen of op te leggen.

 

 1. We waarderen de diversiteit van religies en overtuigingen,
  en we tolereren geen discriminatie of vervolging op basis van geloof of afkomst.
  We leren van elkaars religieuze verhalen en symbolen,
  en we delen onze spirituele ervaringen en inzichten.

 

 1. We streven naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de rijkdommen
  en hulpbronnen van de wereld, en we zorgen ervoor dat niemand in nood of gebrek leeft.
  We ondersteunen elkaar in tijden van crisis of rampspoed,
  en we dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van alle mensen.

 

 1. We gebruiken onze kennis, technologie en creativiteit
  om de kwaliteit van ons leven te verbeteren,
  maar we doen dit zonder de natuurlijke balans of de magische orde te verstoren.
  We erkennen dat er grenzen zijn aan onze groei en consumptie,
  en we leven in harmonie met onze omgeving.

 

 1. We volgen ons hart en ons geweten,
  en we handelen altijd volgens de waarden van liefde, vrede en geluk.
  We behandelen elkaar met vriendelijkheid, respect en mededogen,
  en we vergeven elkaar onze fouten.
  We zoeken naar het goede in onszelf en in anderen,
  en we laten ons niet misleiden door het kwaad.

 

 

“Boekenvertegenwoordigers zijn essentieel voor het succes van Energie Priority.
Ze zijn de belangrijkste schakel tussen uitgevers en boekhandels,
en ze helpen nieuwe titels te promoten en te verkopen.
Door een boekenvertegenwoordiger in te zetten,
kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf of organisatie toegang heeft
tot de nieuwste en meest relevante informatie over energiebesparing en duurzaamheid.
Neem vandaag nog contact op met uw lokale uitgeverij
om te zien hoe een boekenvertegenwoordiger
U, kon helpen bij het bereiken van uw doelen op het gebied van energiebesparing.”