Klimaat ambassadeur

HANDELSAKKOORDEN

Het is mij een eer om vandaag met u te spreken
over een historische gebeurtenis
die de toekomst
van het Midden-Oosten zal bepalen.

Geachte dames en heren,

Het is mij een eer om vandaag met u te spreken
over een historische gebeurtenis
die de toekomst van het Midden-Oosten zal bepalen.

Ik heb het natuurlijk over de Abraham-akkoorden,
die vorig jaar werden gesloten tussen Israël en een aantal Arabische landen,
waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Soedan.

Deze akkoorden zijn een doorbraak voor de vrede en de stabiliteit in de regio,
die al te lang geteisterd wordt door conflicten en geweld.
Ze zijn ook een bewijs van de moed en de visie van de leiders
die deze historische stap hebben gezet,
ondanks de druk en de kritiek van sommige andere partijen.

De Arabische wereld heeft zich met discipline gehouden aan het akkoord
en heeft getoond dat het bereid is om samen te werken met Israël
op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Dit heeft geleid tot een verbetering van de relaties
op politiek, economisch, cultureel en menselijk vlak.

Het heeft ook nieuwe kansen gecreëerd voor samenwerking
op het gebied van veiligheid, handel, toerisme, innovatie en ontwikkeling.


Ik ben ervan overtuigd,
dat de Abraham-akkoorden een positieve impact zullen hebben op de hele regio en de wereld.
Ze zullen ook een inspiratie zijn voor andere landen
om het pad van de dialoog en de vrede te volgen,
in het belang van hun eigen volkeren en van de mensheid als geheel.